Foto: Liv Halvorsen

Informasjon om Adventistkirken

Tekst